Project Development Process

- ग्राहकांच्या गरजा समजणे

- व्यवहार्यता आणि क्षमता अभ्यास

- आम्ही ते कसे करणार आहोत? 5 डब्ल्यू 1 एच

     -    Design and prototyping

- प्रगत उत्पादन गुणवत्ता योजना (एपीक्यूपी)

- गुणवत्ताविषयक माहिती, प्रक्रिया प्रवाह, नियंत्रण योजना, एफएमईए

     -    Tooling (design and manufacture)

- आयएसआयआर, पीपीएपी नमुने

     -    Mass Production

     -    Logistics

- मूल्य स्ट्रीममॅपिंग (व्हीएसएम)

[email protected]